Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Дельта Банк принял решение о выпуске облигаций серий T и U на общую сумму 500 млн. грн.

29 июня 2011 | Cbonds

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (далі-Банк) повідомляє, що Спостережною радою Банку «22» червня 2011 року прийнято Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Банку на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Банку, та оформлено Протоколом засідання Спостережної ради Банку №252 (далі – Рішення).
Облігації випускаються двома серіями: серією «T» та серією «U».
Облігації серії «T»: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).
Облігації серії «U»: іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).
Облігації серії «T»:
Кількість облігацій – 200 000 (двісті тисяч) штук;
Форма існування – бездокументарна;
Номінальна вартість однієї облігації - 1000 (одна тисяча) гривень;
Загальна номінальна вартість облігацій серії «T» – 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.
Облігації серії «U»:
Кількість облігацій – 300 000 (триста тисяч) штук;
Форма існування – бездокументарна;
Номінальна вартість однієї облігації – 1000 (одна тисяча) гривень;
Загальна номінальна вартість облігацій серії «U»– 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;
Спосіб розміщення облігацій серії «T» та серії «U» – відкритий (публічний).
Розміщення облігацій серії «T» проводитиметься на фондовій біржі Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» Банком та уповноваженими андеррайтерами – Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» і Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Капітал Україна», з якими укладено договори андеррайтингу.
Розміщення облігацій серії «U» проводитиметься на фондовій біржі Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» Банком та уповноваженими андеррайтерами – Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» і Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Капітал Україна», з якими укладено договори андеррайтингу.
На дату прийняття рішення про розміщення облігацій сума, на яку вони розміщуються, становить 60,459% до розміру статутного капіталу Банку.
Права, що надаються власникам облігацій серії «T» та серії «U»:
- купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів.
- отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення.
- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду.
- здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.
Оплата облігацій серії «T» та серії «U» здійснюється у національній валюті України гривні.
Мета емісії облігацій:
Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій серії «T» та серії «U», у повному обсязі 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень будуть направлені для фінансування кредитного портфелю довгостроковими та середньостроковими ресурсами, а також для загальних корпоративних потреб.
Погашення облігацій серії «T» та серії «U» та виплата відсоткового доходу по облігаціях серії «T» та серії «U» здійснюється за рахунок доходу, отриманого від діяльності Банку, після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.
Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій серії «T» та серії «U», для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття своїх збитків від господарської діяльності.
Рішенням не передбачено перелік членів Спостережної ради Банку, які придбали або планують придбати облігації, що розміщуються.
Обмін облігацій серії «T» та серії «U» на власні акції Банку не передбачений.
Дата початку розміщення облігацій серії «T» – 22.08.2011 року.
Дата закінчення розміщення облігацій серії «T» - 21.08.2012 року.
Дата початку розміщення облігацій серії «U» – 21.11.2011 року.
Дата закінчення розміщення облігацій серії «U» - 20.11.2012 року.
Дата закінчення обігу облігацій серії «T» – 18.08.2013 року (включно).
Дата закінчення обігу облігацій серії «U» – 17.11.2013 року (включно).
Відсоткова ставка за облігаціями серії «T» на всі відсоткові періоди встановлюється в розмірі 15,5% (п’ятнадцять цілих п‘ять десятих відсотка) річних у гривні.
Відсоткова ставка за облігаціями серії «U» на всі відсоткові періоди встановлюється в розмірі 15,5% (п’ятнадцять цілих п‘ять десятих відсотків) річних у гривні.
Дата початку погашення облігацій серії «T» – 19.08.2013 року.
Дата закінчення погашення облігацій серії «T» – 19.08.2013 року.
Дата початку погашення облігацій серії «U» – 18.11.2013 року.
Дата закінчення погашення облігацій серії «U» – 18.11.2013 року.
У разі розміщення 100% облігацій серії «T» та повної їх оплати до дати закінчення розміщення облігацій серії «T» (21.08.2012 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії «T».
У разі розміщення 100% облігацій серії «U» та повної їх оплати до дати закінчення розміщення облігацій серії «U» (20.11.2012 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії «U».

Организация: ДельтаБанк

Полное название организацииДельтаБанк
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×